Gada balva kultura dzeltens

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina līdz 19. janvārim pieteikt pretendentus Gada balvai kultūrā un balsot par spilgtāko notikumu kultūras dzīvē Jūrmalā 2022. gadā.

Ikviens iedzīvotājs vai juridiska persona var pieteikt pretendentus Gada balvai kultūrā septiņās nominācijās.

Sešās nominācijās izvirzītos pretendentus vērtēs komisija:

 • “Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā”,
 • “Gada balva kultūrā”,
 • “Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos, koncertos un izstādēs, popularizējot Jūrmalas vārdu”,
 • “Par izcilu valsts un starptautiska mēroga kultūras notikumu veidošanu Jūrmalā”,
 • “Par spilgtāko kultūras notikumu Jūrmalas apkaimēs”,
 • “Par kultūras notikumu digitālajā vidē”.
 • “Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko kultūras pasākumu Jūrmalā” tiek noteikta balsojuma veidā. Apbalvots tiek pasākums, par kuru saņemts vislielākais balsu skaits.

Aizpildītu pieteikuma anketu var iesniegt:

 • klātienē – kādā no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centriem: Jomas ielā 1/5 Majoros, Raiņa ielā 110 Kauguros vai Tukuma ielā 20 Ķemeros;
 • elektroniski – nosūtot uz e-pasta adresi kulturas_nodala@jurmala.lv;
 • aizpildot tiešsaistē.

balva

Konkursa „Gada balva kultūrā"  apbalvojums kultūras nozarē tiek piešķirts, novērtējot Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves spilgtākos notikumus pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā. Balvu piešķir par Jūrmalā iepriekšējā kalendārā gadā notikušajiem kultūras pasākumiem un Jūrmalas kolektīvu un mākslinieku sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos.

Konkursa "Gada balva kultūrā" nolikums (2017. gada 14. decembra nolikums Nr. 33)

Pretendentus var pieteikt brīvā formā rakstītu pieteikumu:

 • atstājot pastkastītē pie Apmeklētāju apkalpošanas centriem: Jomas ielā 1/5 Majoros, Raiņa ielā 110 Kauguros vai Tukuma ielā 20 Ķemeros;
 • nosūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi kulturas_nodala@jurmala.lv