Konkursa „Gada balva kultūrā"  apbalvojums kultūras nozarē tiek piešķirts, novērtējot Jūrmalas kultūras dzīves spilgtākos notikumus pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā. Balvu piešķir par Jūrmalā iepriekšējā kalendārā gadā notikušajiem kultūras pasākumiem un Jūrmalas kolektīvu un mākslinieku sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos.

Konkursa "Gada balva kultūrā" nolikums (2017. gada 14. decembra nolikums Nr. 33)

Pretendentus var pieteikt brīvā formā rakstītu pieteikumu:

  • atstājot pastkastītē pie Apmeklētāju apkalpošanas centriem: Jomas ielā 1/5 Majoros, Raiņa ielā 110 Kauguros vai Tukuma ielā 20 Ķemeros;
  • nosūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi kulturas_nodala@jurmala.lv