Jūrmalas domes apstiprinātie:

  • publiskie pārskati, kuru mērķis sniegt vispusīgu informāciju par pašvaldības paveikto pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā,
  • pašvaldības finanšu un grāmatvedības gada pārskati.