Dzintaru koncertzāles mazās zāles ēka

Galvenās funkcijas

  1. Apsaimnieko Dzintaru koncertzāli.
  2. Sniedz ieguldījumu kultūras attīstībā un kultūras norišu veicināšanā un Jūrmalas un kultūras dzīves popularizēšanā.
  3. Veic saimniecisku darbību.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā;
  2. Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība un kultūras dzīves piedāvājuma attīstība ziemā;
  3. Esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 474 240
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

    • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
    • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process