Dzintaru koncertzāles mazās zāles ēka

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" apsaimnieko Dzintaru koncertzāli, sniedz ieguldījumu kultūras attīstībā un kultūras norišu veicināšanā un Jūrmalas un kultūras dzīves popularizēšanā, kā arī veic saimniecisku darbību.

Pakalpojumi Pieprasīšanas kārtība
Dzintaru koncertzāles telpu iznomāšana rakstisks pieteikums par datuma rezervāciju, norādot paredzamā pasākuma žanru un, ja zināms, tad mākslinieku, kurš uzstāsies, pieteikumā jānorāda kontaktinformācija
tirdzniecības vietas noma rakstisks pieteikums, norādot paredzamo preci tirdzniecībai, tirdzniecības vietas apraksts (paviljons, telts vai galds utt.)
reklāmas materiālu (afišu) izvietošana Jūrmalas pilsētā

klients, kurš vēlas izvietot reklāmas materiālu Jūrmalas pilsētā, Dzintaru koncertzāles birojā (vai pa faksu, vai e-pastu) var saņemt anketu, kurā norādītas afišu izlīmēšanas vietas un cenas.  Pēc anketas aizpildīšanas klientam tiek izrakstīts rēķins. Afišas tiek izlīmētas pēc izrakstītā rēķina apmaksas.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā;
  2. Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība un kultūras dzīves piedāvājuma attīstība ziemā;
  3. Esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 474 240
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

    • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
    • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process