Ēka rudenī

Saistošie noteikumi, kas reglamentē nekustamā īpašuma apsaimniekošanu:

Ikdienas uzturēšanas ielu un autoceļu klašu saraksts