Jūrmalas valstspilsēta atrodas Latvijas centrālajā daļā, Latvijas Piejūras zemienē, Baltijas jūras Rīgas līča dienvidu krastā.

Jūrmala ir otrā lielākā pilsēta Latvijā pēc teritorijas platības (100 km²). Jūrmalas pilsētai ir ļoti labs ģeogrāfiskais novietojums – tā atrodas 20 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Pilsētā ir labi attīstīta infrastruktūra, un tā ir ērti sasniedzama. Jūrmalu un galvaspilsētu Rīgu savieno Rīgas-Tukuma II elektrificētā dzelzceļa līnija un Rīgas-Ventspils automaģistrāle E22/A10, kas ir priekšnoteikums Jūrmalas ērtai sasniedzamībai no starptautiskajiem transporta mezgliem – Rīgas starptautiskās lidostas, Rīgas pasažieru ostas, Rīgas dzelzceļa stacijas un Rīgas starptautiskās autoostas. Ir iespēja Jūrmalu sasniegt, izmantojot ūdenstransportu.

Pilsētas īpašo raksturu nosaka tās teritorijas lielākās daļas atrašanās uz zemes strēles starp Lielupi un Rīgas līča piekrasti, 24,2 km garā un 150–250 m plašā balto smilšu pludmale un pilsētas rietumu daļā esošais Ķemeru nacionālais parks ar tā ezeriem, purviem un mitrāju mežiem.

Tūristi Jomas ielā

Jūrmalas ekonomiku pārsvarā veido tirdzniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas apkalpo tūristus un pilsētā dzīvojošos iedzīvotājus. Pašlaik Jūrmalā galvenie uzņēmējdarbības veidi saistīti ar tradicionālo, kūrortpilsētai raksturīgo, pakalpojumu sniegšanu, bet skaitliski visvairāk Jūrmalā reģistrēto uzņēmumu darbojas nekustamā īpašuma jomā.

Jūrmalas valstspilsētā ir vairākas ar aktīvākajām uzņēmējdarbības nozarēm saistītās zonas. Viena no tām ir rietumdaļā – Slokā, kas jau vēsturiski veidojusies kā rūpnieciska pilsēta. Pārējās aktīvākās uzņēmējdarbības nozares saistās ar kūrortpilsētai raksturīgo piedāvājumu, kas vienlaicīgi ļauj Jūrmalu iedalīt divās lielās zonās – tūrisma centrā ar kodolu Majoros un Dzintaros un kūrortā ar centru Ķemeros un Jaunķemeros.