Jauniešu dome veicina jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tajā darbojas tikai Jūrmalas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra struktūrvienība Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs.

  • Diāna Nagle – priekšsēdētāja
  • Evelīna Zilbere – priekšsēdētājas vietniece
  • Alekss Bļiņņikovs – protokolists

Kontakti

e-pasts: jurmalasjauniesi@gmail.com
sociālie tīkli: twitter.com/InfoKaija
www.facebook.com/jurmalasxjauniesi

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikums (2012. gada 22. novembra nolikums Nr. 20)