Jauniešu dome veicina jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tajā darbojas tikai Jūrmalas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jauniešu dome nodrošina Jūrmalas jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, dodot iespēju jauniešu iniciatīvām un piedāvājot problēmu risinājumus no jauniešu skatpunkta. Jauniešu domes priekšlikumiem ir konsultatīvs raksturs, un tie var tikt iesniegti Jūrmalas domei, Jaunatnes lietu konsultatīvajai komisijai, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm vai to struktūrvienībām.

Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē Stratēģiskās plānošanas nodaļas struktūrvienība – Jaunatnes iniciatīvu centrs.

  • Priekšsēdētāja – Līva Putere
  • Priekšsēdētājas vietniece – Estere Felicita Žukovska
  • Protokolētājs – Bruno Jurēvics

Kontakti

Dokumenti

Jūrmalas Jauniešu domes nolikums (2023. gada 30. marta nolikums Nr. 9)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

jurmalasjauniesi [at] jurmala.lv