Pils iela 1

Kultūrvides un dizaina centrs nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību, būvniecības tiesiskumu, pilsētvidē izvietoto vēsturisko pieminekļu un dekoratīvo skulptūru uzturēšanu un jaunu pilsētvides dizaina objektu izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pakalpojumi:

  • Kultūras mantojums – tehnisko noteikumu projektēšanai izsniegšana
  • Kultūras mantojums – atzinuma par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā izsniegšana
  • Izziņa par būves aizsardzības statusu izsniegšana
  • Pieteikuma līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai pieņemšana
  • Iesnieguma Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijai (ēku nojaukšanai) pieņemšana