Dubultu kultūras kvartāls

Jūrmalas Mūzikas vidusskola un Jūrmalas Centrālā bibliotēka apvienojumā ar līdzās esošo Jūrmalas Mākslas skolu un to iekšpagalms veido Dubultu Kultūras kvartālu Strēlnieku prospektā 30.

Plašākas muzikālās izglītības iespējas un jauna koncertzāle

Trīsarpus stāvu augstajā Mūzikas vidusskolas ēkā izvietotas 45 mācību klases. Katras klases arhitektoniskais risinājums ir aprēķināts, lai klases konfigurācija un tās apdares risinājumi nodrošinātu labu akustiku, neradot koncentrētus skaņas punktus, bet skaņa tiktu izkliedēta.

Mūzikas vidusskolas ēkā izbūvēta arī akustiskā koncertzāle, kam dots nosaukums “Dubultu koncertzāle”, tajā ir 400 skatītāju vietas un skatuve 180 m² platībā. Koncertzāles apjoms ēkas vidusdaļā ir vairāk nekā 15 metru augstumā, un katra skatītāju rinda izvietota uz amfiteātra veida paaugstinājuma. Pirmajā stāvā ir kamerzāle ar amfiteātri 130 apmeklētāju vietām, plašs vestibils, mācību klases, bibliotēka ar lasītavu, ģērbtuves māksliniekiem, administrācijas telpas, kā arī mēģinājumu studija. Otrajā, trešajā un jumta stāvā izvietotas mācību klases un jumta terase. 

Mūsdienīga grāmatu krātuve un tikšanās vieta

Bibliotēkas divstāvu namā mājvieta ir Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai un Dubultu bērnu bibliotēkai. Ēkā ir plašas lasītāju reģistrācijas telpas, grāmatu krātuve, periodikas lasītavas, datorlasītavas, klusās lasītavas individuālam darbam un bērnu apkalpošanas zona ar datorlasītavu un pasaku istabu vismazākajiem apmeklētājiem. Bibliotēkā ir arī daudzfunkcionāla zāle, kur rīkot tikšanos ar rakstniekiem, lasītāju interešu klubus, grāmatu prezentācijas, bibliotekāru apmācības.

Ir padomāts arī par bibliotēkas apmeklētāju ērtībām – pie centrālās ieejas būs uzstādīta grāmatu nodošanas iekārta, lai lasītāji varētu nodot bibliotēkas grāmatas un periodiskos izdevumus arī laikā, kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta. Bibliotēkas krājumu aizsardzībai uzstādīti elektroniskie vārti un katrā grāmatā un žurnālā ielīmēta drošības uzlīme. Bibliotēka aprīkota ar modernu pašapkalpošanās iekārtu, ar kuras palīdzību lasītāji varēs paši saņemt un nodot grāmatas.

Mākslinieciska vide un radošs gars

Trešās Dubultu Kultūras kvartāla ēkas – Jūrmalas Mākslas skolas – telpas ir piepildītas ar audzēkņu un pedagogu radošo garu. Šeit pastāvīgi rīko izstādes, tikšanos ar māksliniekiem, ierodas viesi no citām valstīm, lai apskatītu skolas mūsdienīgās un ērtās telpas un audzēkņu darbus, tāpat tiek organizēti pasākumi skolas pagalmā. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes un žurnālu “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra” rīkotajā būvniecības konkursā “Ilgtspējīgākā ēka un projekts” Mākslas skolas ēka 2016.gadā ieguvusi otro godalgu.