Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ēka

Jūrmalas mūzikas vidusskola piedāvā apgūt dažādu instrumentu spēli profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās gan 1.–9.klašu skolēniem, gan 10.–12.klašu skolēniem. Mācības notiek pēcpusdienās.

Mūzikas pamatizglītība

 • taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle, akordeona spēle;
 • stīgu instrumentu spēle: kokles spēle, ģitāras spēle, vijoļspēle, čella spēle;
 • pūšaminstrumentu spēle: flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, mežraga spēle,  trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;
 • sitaminstrumentu spēle;
 • kora diriģēšana.

Mūzikas vidusskola

 • taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle;
 • stīgu instrumentu spēle: vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, arfas spēle;
 • pūšaminstrumentu spēle: flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;
 • sitaminstrumentu spēle;
 • kora diriģēšana;
 • vokālā un skatuves māksla.

Interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g.:

 • Mazais vokālās mūzikas kolektīvs
 • Dziedāšana
 • Skatuves kultūra
 • Stīgu ansamblis “Da Braccio”
 • Džeza improvizācija
 • Muzikālā joga.
 • "Mazā muzikanta skola" pirmskolas vecuma bērniem (4–5 gadi)  Vairāk informācijas un pieteikšanās muzikasskola.jurmala.lv/2021/09/02/nac-muzicet/

Uzņemšanas nosacījumi

Jūrmalas mūzikas skolā uzņem licenzētajās un akreditētajās programmās bērnus ne jaunākus par 5 gadiem. Vidusskolā uzņem licenzētajās un akreditētajās programmās ar prasībām atbilstošu sagatavotību.
Beidzēji saņem beigšanas apliecību par profesionālās ievirzes muzikālās izglītības iegūšanu. Pēc mācību iestādes beigšanas absolventi var turpināt mācības mūzikas augstskolās.

Vēsture

Skola dibināta 1960. gada septembrī. 1990. gadā mūzikas skola pārtapa par Mūzikas vidusskolu. Daudzi no audzēkņiem piedalījušies un sevi apliecinājuši koncertos, konkursos, festivālos. Skolas audzēkņi kļuvuši par laureātiem un diplomandiem valsts un starptautiskajos konkursos Lietuvā, Vācijā, Polijā, Čehijā, Francijā, Ungārijā, Rumānijā, Kiprā u.c.  

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

muzikasvsk [at] edu.jurmala.lv