Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību aicina pieteikties radošā darba stipendijai.

Stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu Jūrmalā, finansēt fizisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā, popularizēt Jūrmalas vārdu valsts un starptautiskā mērogā, veicot radošo darbu Dubultu rakstnieku namā, Jūrmalā.

Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var fiziskas personas, kuras darbojas kultūras un mākslas jomā un kuru īstenotais projekts veicinās Latvijas kultūras un mākslas attīstību, starptautisku sakaru attīstību un popularizēs Jūrmalas vārdu starptautiskā mērogā.

Latvijas Rakstnieku savienība, izvērtējot pretendenta iepriekšējos sasniegumus, sniedz rekomendāciju radošā darba stipendijas saņemšanai.

 Aizpildītu pieteikumu, kas jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma prasībām, pretendentam jānosūta pa pastu (Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015) vai elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv) ar norādi “Pieteikums radošā darba stipendijai”.