Projektu prioritātes 2024. gadā:

  • projekti, kas veicina laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras norišu attīstību Jūrmalas apkaimēs, iesaistot iedzīvotājus no Priedaines līdz Ķemeriem;
  • projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot jauniešus, nodrošinot interaktivitāti un auditorijas iesaistīšanu;
  • projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, izcilas kultūras personības, to jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu;
  • projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības – zaļo domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē, veidojot atvērtu un pievilcīgu dzīves telpu.

Projekta iesniedzējs ir Jūrmalā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 8000,00 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 2. februāra plkst. 23.59.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa - Kurohtina: Dace.Liepina@jurmala.lv, tālr. 26787796.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu nolikums (2023. gada 21. decembra nolikums Nr. 82).

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība (2023. gada 30. novembra noteikumi Nr. 40)

Veidlapas

Pieteikuma veidlapa DOCX PDF

Budžeta izmaksu veidlapa XLSX PDF

Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa XLSX PDF

Dzīves un darba gājums (CV) DOCX PDF

Starpposma atskaites veidlapas:

Noslēguma atskaites veidlapas:

Apliecinājums DOCX PDF

Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Dace Liepiņa-Kurohtina

vecākā referente
dace.liepina [at] jurmala.lv