Uzņēmēju brokastis Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā
Balva uzņēmējiem