Slokas ev.lut.baznīca
1567. gadā Slokā uzcelta pirmā luterāņu baznīca.