Informācija par nodokļu parādu dzēšanu (saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā tīmekļvietnē informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izpilddirektora lēmumi:

2023. gads

  1. 2023.gada 1.augusta lēmums Nr.8.3-23/21;
  2. 2023.gada 30.augusta lēmums Nr.8.3-23/23;
  3. 2023.gada 2.septembra lēmums Nr.8.3-23/24

2022. gads 

  1. 2022.gada 8.jūlija lēmums Nr.8.3-23/21;
  2. 2022.gada 15.jūlija lēmums Nr.8.3-23/23;
  3. 2022.gada 22.augusta lēmums Nr.8.3-23/28;
  4. 2022.gada 22.augusta lēmums Nr.8.3-23/29;
  5. 2022.gada 28.augusta lēmums Nr.8.3-23/39;
  6. 2022.gada 28.augusta lēmums Nr.8.3-23/40;
  7. 2022.gada 29.augusta lēmums Nr.8.3-23/41.

2022.gada 20.jūnija lēmums Nr.8.3-23/13

2022. gada 1. ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti.

2021. gads 

 

2021.gada 27.oktobra lēmums Nr.8.3-23/71;
2021.gada 4.novembra lēmums Nr.8.3-23/75.

2021.gada 12.augusta lēmums Nr.8.3-23/46;
2021.gada 16.augusta lēmums Nr.8.3-23/48;
2021.gada 17.augusta lēmums Nr.8.3-23/49;
2021.gada 18.augusta lēmums Nr.8.3-23/50;
2021.gada 24.augusta lēmums Nr.8.3-23/52;
2021.gada 24.augusta lēmums Nr.8.3-23/53;
2021.gada 27.augusta lēmums Nr.8.3-23/60;
2021.gada 27.augusta lēmums Nr.8.3-23/61.

18. jūnija lēmums Nr.8.3-23/35
2021. gada 1. ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti.

2020.gads 

14. oktobra lēmums Nr. 8.3-23/84;
3. novembra lēmums Nr. 8.3-23/90;
2. decembra lēmums Nr. 8.3-23/93;
2. decembra lēmums Nr. 8.3-23/94.

3. augusta lēmums Nr. 8.3-23/47;
7. septembra lēmums Nr. 8.3-23/54.

2020. gada 2. ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti.

5. februāra lēmums Nr. 8.3-23/11;
5. februāra lēmums Nr. 8.3-23/12;
12. februāra lēmums Nr. 8.3-23/16;
18. februāra lēmums Nr. 8.3-23/18;
25. februāra lēmums Nr. 8.3-23/19;
27. februāra lēmums Nr. 8.3-23/20;
27. februāra lēmums Nr. 8.3-23/21;
28. februāra lēmums Nr. 8.3-23/22;
30. februāra lēmums Nr. 8.3-23/27.

2019. gads

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

29. oktobra lēmums Nr. 8.3-23/71;
25. novembra lēmums Nr. 8.3-23/83.

27. augusta lēmums Nr. 8.3-23/21;
3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/22;
3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/23;
3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/24;
3. septembra lēmums lēmums Nr. 8.3-23/25;
3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/26;
10. septembra lēmums Nr. 8.3-23/29;
10. septembra lēmums Nr. 8.3-23/30;
11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/31;
11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/34;
11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/35;
11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/36;
11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/37;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/38;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/39;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/40;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/41;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/42;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/43;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/44;
16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/45;
23. septembra lēmums lēmums Nr. 8.3-23/54;
23. septembra lēmums Nr. 8.3-23/55;
26. septembra lēmums Nr. 8.3-23/56;
223. oktobra lēmums Nr. 8.3-23/68

3. maija lēmums Nr. 8.3-23.1/3.

5. marta lēmums Nr. 8.3-23.1/39;
14. marta lēmums Nr. 8.3-23.1/2.

2018. gads

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

29. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/35;
6. novembra lēmums Nr. 8.3-23.1/36;
28. decembra lēmums Nr. 8.3-23.1/38.

11. jūlija lēmums Nr. 8.3-23.1/12;
17. jūlija lēmums Nr. 8.3-23.1/16;
17. augusta lēmums Nr. 8.3-23.1/21
17. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/23
17. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/24

2018. gada 2. ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti

27. februāra lēmums Nr. 8.3-23.1/4.

2017. gads

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

16. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/3;
16. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/4
20. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/5;
13. novembra lēmums Nr. 8.3-23.1/8;
20. decembra lēmums Nr. 8.3-23.1/12.

22. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/1;
25. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/2.

Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

23. marta lēmums Nr. 103

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

16. februāra lēmums Nr. 45

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

2016. gads

Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

16. decembra lēmums Nr. 630

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām

20. oktobra lēmums Nr. 479

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

20. oktobra  lēmums Nr. 478

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

20. oktobra lēmums Nr. 477

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

20. oktobra lēmums Nr. 476

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

20. oktobra lēmums Nr. 475

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

15. septembra lēmums Nr. 436

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

15. septembra lēmums Nr. 435

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

15. septembra lēmums Nr. 434

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

18. augusta lēmums Nr. 360

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
8. jūnija lēmums Nr. 262 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
10. marta lēmums Nr. 114 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai 

2015. gads

Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

16. decembra lēmums Nr. 522

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
3. decembra lēmums Nr. 494 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai 
7. septembra lēmums Nr. 361 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

2014. gads

Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

4. septembra lēmums Nr. 413 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
4. septembra lēmums Nr. 412 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas)
15. maija lēmums Nr. 209 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 

2013. gads

Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

17. oktobra lēmums Nr. 582

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
4. jūlija lēmums Nr. 401 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
30. maija lēmums Nr. 334 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un s