Informācija par nodokļu parādu dzēšanu (saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi).

  Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

  2021.gads 

   
  18. jūnija lēmums Nr.8.3-23/35
  2021. gada 1. ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti.
  2020.gads 
  14. oktobra lēmums Nr. 8.3-23/84;
  3. novembra lēmums Nr. 8.3-23/90;
  2. decembra lēmums Nr. 8.3-23/93;
  2. decembra lēmums Nr. 8.3-23/94.

  3. augusta lēmums Nr. 8.3-23/47;
  7. septembra lēmums Nr. 8.3-23/54.

  2020. gada 2. ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti.

  5. februāra lēmums Nr. 8.3-23/11;
  5. februāra lēmums Nr. 8.3-23/12;
  12. februāra lēmums Nr. 8.3-23/16;
  18. februāra lēmums Nr. 8.3-23/18;
  25. februāra lēmums Nr. 8.3-23/19;
  27. februāra lēmums Nr. 8.3-23/20;
  27. februāra lēmums Nr. 8.3-23/21;
  28. februāra lēmums Nr. 8.3-23/22;
  30. februāra lēmums Nr. 8.3-23/27.

  • 2019. gads
  Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

  29. oktobra lēmums Nr. 8.3-23/71;
  25. novembra lēmums Nr. 8.3-23/83.

  27. augusta lēmums Nr. 8.3-23/21;
  3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/22;
  3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/23;
  3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/24;
  3. septembra lēmums lēmums Nr. 8.3-23/25;
  3. septembra lēmums Nr. 8.3-23/26;
  10. septembra lēmums Nr. 8.3-23/29;
  10. septembra lēmums Nr. 8.3-23/30;
  11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/31;
  11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/34;
  11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/35;
  11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/36;
  11. septembra lēmums Nr. 8.3-23/37;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/38;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/39;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/40;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/41;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/42;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/43;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/44;
  16. septembra lēmums Nr. 8.3-23/45;
  23. septembra lēmums lēmums Nr. 8.3-23/54;
  23. septembra lēmums Nr. 8.3-23/55;
  26. septembra lēmums Nr. 8.3-23/56;
  223. oktobra lēmums Nr. 8.3-23/68

  3. maija lēmums Nr. 8.3-23.1/3.

  5. marta lēmums Nr. 8.3-23.1/39;
  14. marta lēmums Nr. 8.3-23.1/2.

  • 2018. gads
  Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

  29. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/35;
  6. novembra lēmums Nr. 8.3-23.1/36;
  28. decembra lēmums Nr. 8.3-23.1/38.

  11. jūlija lēmums Nr. 8.3-23.1/12;
  17. jūlija lēmums Nr. 8.3-23.1/16;
  17. augusta lēmums Nr. 8.3-23.1/21
  17. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/23
  17. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/24

  2018. gada 2. ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti

  27. februāra lēmums Nr. 8.3-23.1/4.

  • 2017. gads
  Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

  16. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/3;
  16. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/4
  20. oktobra lēmums Nr. 8.3-23.1/5;
  13. novembra lēmums Nr. 8.3-23.1/8;
  20. decembra lēmums Nr. 8.3-23.1/12.

  22. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/1;
  25. septembra lēmums Nr. 8.3-23.1/2.

  Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

  23. marta lēmums Nr. 103

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  16. februāra lēmums Nr. 45

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
  • 2016. gads
  Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

  16. decembra lēmums Nr. 630

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām

  20. oktobra lēmums Nr. 479

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  20. oktobra  lēmums Nr. 478

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  20. oktobra lēmums Nr. 477

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  20. oktobra lēmums Nr. 476

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  20. oktobra lēmums Nr. 475

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  15. septembra lēmums Nr. 436

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  15. septembra lēmums Nr. 435

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  15. septembra lēmums Nr. 434

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

  18. augusta lēmums Nr. 360

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
  8. jūnija lēmums Nr. 262 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
  10. marta lēmums Nr. 114 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai 
  • 2015. gads
  Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

  16. decembra lēmums Nr. 522

  Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
  3. decembra lēmums Nr. 494 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai 
  7. septembra lēmums Nr. 361 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
  • 2014. gads
  Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

  4. septembra lēmums Nr. 413 

  Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
  4. septembra lēmums Nr. 412 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas)
  15. maija lēmums Nr. 209 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
  • 2013. gads
  Jūrmalas pilsētas domes lēmumi:

  17. oktobra lēmums Nr. 582

  Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
  4. jūlija lēmums Nr. 401 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
  30. maija lēmums Nr. 334 Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un s