Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēku krājumus veido aptuveni 143 000 vienību.

Bibliotēku piedāvātie pakalpojumi

Jūrmalas centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs

Visās bibliotēkās bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas un citus materiālus, lasīt laikrakstus, žurnālus un uzziņu izdevumus, saņemt bibliotekāra konsultācijas un uzziņas, lietot datorus ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu (WiFi) un apskatīt mākslas un literatūras izstādes un piedalīties pasākumos gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

Bibliotēkā bez maksas pieejamas dažādas datu bāzes:

  • LURSOFT
  • LETONIKA
  • Latvijas filmu katalogs filmas.lv
  • www.3td.lv 
  • www.elibrary.imf.org – aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda visjaunāko pilna teksta publikāciju un statistikas bāžu apkopojumu dažādās nozarēs: ekonomika, ekonometrija, politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija,starptautiskās organizācijas,starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.

Par maksu bibliotēkās var izmantot skenēšanas, kopēšanas, laminēšanas un datorizdrukas pakalpojumus.

Datums 6. oktobris, 2021 – 13. novembris, 2021
Laiks11.00–19.00
Atrašanās vietaJūrmalas Centrālajā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra Mākslas foto studijas audzēkņu darbu izstāde, pedagogs Ojārs Griķis

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra Mākslas foto studijas audzēkņu darbu izstāde, pedagogs Ojārs Griķis.

Struktūrvienības