Vēršam uzmanību, ka no 23.11. līdz 29.11. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā notiks krājuma inventarizācija.

Bibliotēka slēgta apmeklētājiem. Izsniegtās grāmatas iespējams nodot grāmatu nodošanas kastē kas atrodas pie Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, Strēlnieku pr. 30.

Tālr. 29332947,  e-pasts pan@jurmala.lv

Tālr. 67766036, e-pasts bjn@jurmala.lv

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Struktūrvienības

Jaunās versijas izstrādes process vēl turpinās, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku, draudzīgāku un vizuāli pievilcīgāku kataloga risinājumu. Gadījumā, ja kāda no funkcijām nedarbojas, aicinām izmantot veco versiju.

Bezmaksas pakalpojumi

 • Grāmatas un periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli)
 • Attālināta grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana
 • Datori un internets
 • Klusās lasītavas
 • Datubāzes
 • Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas krājumu, digitālajiem informācijas resursiem
 • Izstādes
 • Kultūrizglītības pasākumi (tikšanās ar grāmatu autoriem, radošās darbnīcas)
 • Grāmatu un žurnālu nodošanas kaste
   

Maksas pakalpojumi (Saskaņā ar 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 341 “Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem”)

Pakalpojums

Mērvienība

Maksa (EUR)

Maksa (EUR) ar atbrīvojumu

Par atkārtotu Lasītāja kartes izgatavošanu

1 karte

2.01

0.50

Lāzerizdruka melnbalts teksts A4 formāts

1 lpp.

0.34

0.09

Lāzerizdruka krāsains teksts A4 formāts

1 lpp.

0.45

0.11

Lāzerizdruka melnbalts teksts A3 formāts

1 lpp.

0.35

0.09

Lāzerizdruka krāsains teksts A3 formāts

1 lpp.

0.46

0.12

Lāzerizdruka krāsains attēls A4 formāts

1 lpp.

0.56

0.14

Lāzerizdruka krāsains attēls A3 formāts

1 lpp.

0.56

0.14

Skenēšana

1 lpp.

0.33

0.08

Kopēšana A4 formāts

1 lpp.

0.32

0.08

Kopēšana A3 formāts

1 lpp.

0.32

0.08

Laminēšana

1 lpp.

0.81

0.20

Multifunkcionālās zāles noma, Strēlnieku prospekts 30 (156.54 m2)

1 stunda

41.51

 

Starpbibliotēku abonements

1 vienība

3.11 un pasta izdevumi saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” tarifiem

 

Piekļuves datus attālinātajiem pakalpojumiem iespējams saņemt, sazinoties ar bibliotēku: 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēku krājumus veido aptuveni 143 000 vienību.

Visās bibliotēkās bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas un citus materiālus, lasīt laikrakstus, žurnālus un uzziņu izdevumus, saņemt bibliotekāra konsultācijas un uzziņas, lietot datorus ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu (WiFi) un apskatīt mākslas un literatūras izstādes, piedalīties pasākumos gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

Eiropas Savienības informācijas punkts

Ārlietu ministrija koordinē un atbalsta Eiropas Savienības informācijas punktu darbību Latvijas bibliotēkās, tai skaitā arī Jūrmalā, kur pieejama dažāda veida informācija un literatūra par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un procesiem ES. Projekta mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas reģionu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību.