Brīvās tirdzniecības vietas Jūrmalas administratīvajā teritorijā

Tirdzniecības vietas Jūrmalā

Pieteikšanās process

 1. Izvēlieties sev vēlamo tirdzniecības vietu no pieejamajām vietām kartē.
 2. Aizpildiet zemāk norādīto iesnieguma veidlapu;
 3. Sūtiet elektroniski parakstītu iesniegumu uz pasts@jurmala.lv vai nogādājiet iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijā Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas iela 1/5.
 4. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas atbildīgais darbinieks ar Jums sazināsies, kad būs saņemts iesniegums.
 1. Pludmales nogabalos tirdzniecības vietu var iegūt izsoles kārtībā.
 2. Informācija par tirdzniecības vietām un izsoles noteikumiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Aktualitātes” – “Izsoles” vai rakstot uz e-pastu uznemeji@jurmala.lv.
 3. Kad izsoles kārtībā esat ieguvis pludmales nogabala nomas tiesības, ir jāiegūst tirdzniecības atļauja.
 4. Lai iegūtu tirdzniecības atļauju, aizpildiet zemāk norādīto iesnieguma veidlapu.
 5. Sūtiet elektroniski parakstītu iesniegumu uz pasts@jurmala.lv vai nogādājiet iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijā Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas iela 1/5.
 6. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas atbildīgais darbinieks ar Jums sazināsies, kad būs saņemts iesniegums.
 1. Izvēlieties sev vēlamo tirdzniecības vietu no pieejamajām vietām kartē.
 2. Aizpildiet zemāk norādīto iesnieguma veidlapu.
 3. Sūtiet elektroniski parakstītu iesniegumu uz pasts@jurmala.lv vai nogādājiet iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijā Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas iela 1/5.
 4. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas atbildīgais darbinieks ar Jums sazināsies, kad būs saņemts iesniegums.
 1. Ķemeru kūrorta parkā tirdzniecības vietu var iegūt izsoles kārtībā.
 2. Informācija par tirdzniecības vietām un izsoles noteikumiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Aktualitātes” – “Izsoles” vai rakstot uz e-pastu uznemeji@jurmala.lv.
 3. Kad izsoles kārtībā esi ieguvis Ķemeru vēsturiskā parkā esošas tirdzniecības vietas nomas tiesības, ir jāiegūst tirdzniecības atļauja.
 4. Lai iegūtu tirdzniecības atļauju, aizpildi zemāk norādīto iesnieguma veidlapu.
 5. Sūtiet elektroniski parakstītu iesniegumu uz pasts@jurmala.lv vai nogādājiet iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijā Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas iela 1/5.
 6. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas atbildīgais darbinieks ar Jums sazināsies, kad būs saņemts iesniegums.
 1. Jūrmalas vēsturiskā centra rajona tirdzniecības vietu var iegūt izsoles kārtībā.
 2. Informācija par tirdzniecības vietām un izsoles noteikumiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Aktualitātes” – “Izsoles” vai rakstot uz e-pastu uznemeji@jurmala.lv.
 3. Kad izsoles kārtībā esi ieguvis Jūrmalas vēsturiskā centrā esošas tirdzniecības vietas nomas tiesības, ir jāiegūst tirdzniecības atļauja.
 4. Lai iegūtu tirdzniecības atļauju, aizpildi zemāk norādīto iesnieguma veidlapu.
 5. Sūtiet elektroniski parakstītu iesniegumu uz pasts@jurmala.lv vai nogādājiet iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas iela 1/5.
 6. Jūrmalas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas atbildīgais darbinieks ar Jums sazināsies, kad būs saņemts iesniegums.

Iesniedzamie dokumenti un apliecinājumi atļaujas saņemšanai

 1. iesniegums;
 2. tirdzniecības vietas vizualizācija/foto fiksācija;
 3. izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
 4. nomas līgums/saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku;
 5. fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 6. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 7. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzskaitē.
 1. iesniegums;
 2. tirdzniecības vietas vizualizācija/foto fiksācija;
 3. izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
 4. nomas līgums/saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku;
 5. autotransporta izvietojumu un kustības maršrutu, atzīmējot to kartē un norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas;
 6. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 7. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzskaitē.
 1. iesniegums;
 2. tirdzniecības vietas vizualizācija/foto fiksācija;
 3. izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
 4. saskaņojums ar pasākuma organizatoru;
 5. fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 6. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 7. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta(PVD) uzskaitē.
 1. iesniegums;
 2. tirdzniecības vietas vizualizācija/foto fiksācija;
 3. izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
 4. saskaņojums ar pasākuma organizatoru;
 5. tirdzniecības dalībnieku saraksts;
 6. fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 7. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts dalībnieka vārds/uzvārds vai nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 8. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta(PVD) uzskaitē.
 1. iesniegums;
 2. tirdzniecības vietas vizualizācija/foto fiksācija;
 3. izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
 4. tirdzniecības dalībnieku saraksts;
 5. nomas līgums/saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku;
 6. fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 7. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts dalībnieka vārds/uzvārds vai nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 8. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta(PVD) uzskaitē.
 1. iesniegums;
 2. tirdzniecības vietas vizualizācija/foto fiksācija;
 3. izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
 4. saskaņojums ar pasākuma organizatoru;
 5. nomas līgums/saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku;
 6. fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 7. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 8. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta(PVD) uzskaitē.
 1. iesniegums;
 2. labiekārtojuma projekts un/vai vispārējo rādītāju veidlapa;
 3. nomas līgums ar nekustamā īpašuma īpašnieku;
 4. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 5. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta(PVD) uzskaitē.
 1. iesniegums;
 2. tirdzniecības vietas vizualizācija/foto fiksācija;
 3. izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
 4. labiekārtojuma projekts un/vai vispārējo rādītāju veidlapa;
 5. nomas līgums ar nekustamā īpašuma īpašnieku;
 6. autotransporta izvietojumu un kustības maršrutu, atzīmējot to kartē un norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas;
 7. līguma kopija ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu;
 8. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu esamību;
 9. pārtikas preču tirdzniecībai apliecinājums par reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta(PVD) uzskaitē.
 1. pieteikums par piedalīšanos rakstiskā izsolē;
 2. reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments;
 3. nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
 4. pilnvarojumu apliecinošs dokuments pārstāvēt pretendentu (potenciālo pircēju), ja to pārstāv vai izsolē pārstāvēs persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no statūtiem (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma);
 5. informācija par pretendenta piedāvāto preču sortimentu Tirdzniecības vietā;
 6. tirdzniecības vietas vizuālais attēls un informācija par tirdzniecības vietas izmēriem.

Saņemt pakalpojumu