Gatis Truksnis

Gatis Truksnis

domes priekšsēdētājs
Ritas Sproģes foto

Rita Sproģe

priekšsēdētāja vietniece, Kultūras komitejas priekšsēdētāja
J.Lediņš

Jānis Lediņš

priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Irēna Kausiniece

Irēna Kausiniece

deputāte, Izglītības komitejas priekšsēdētāja
Inese Kārkliņa

Inese Kārkliņa

deputāte, Tūrisma un kurortoloģijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Larisa Loskutova

Larisa Loskutova

deputāte, Pilsētsaimniecības komitejas priekšsēdētāja
Romāns Mežeckis

Romāns Mežeckis

deputāts, Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs
A.Morozovs

Andrejs Morozovs

deputāts, Drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Dace Riņķe

Dace Riņķe

deputāte, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja
I.Taranda

Ieva Taranda

deputāte, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Jānis Asars

Jānis Asars

deputāts
Ints Dālderis

Ints Dālderis

deputāts