Gatis Truksnis

Gatis Truksnis

domes priekšsēdētājs
Ritas Sproģes foto

Rita Sproģe

priekšsēdētāja vietniece, Kultūras komitejas priekšsēdētāja
J.Lediņš

Jānis Lediņš

priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Anita Adijāne

Anita Adijāne

deputāte, Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Irēna Kausiniece

Irēna Kausiniece

deputāte, Izglītības komitejas priekšsēdētāja
Inese Kārkliņa

Inese Kārkliņa

deputāte, Tūrisma un kurortoloģijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Larisa Loskutova

Larisa Loskutova

deputāte, Pilsētsaimniecības komitejas priekšsēdētāja
A.Morozovs

Andrejs Morozovs

deputāts, Drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Dace Riņķe

Dace Riņķe

deputāte, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja
I.Taranda

Ieva Taranda

deputāte, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Andris Čuda

Andris Čuda

deputāts
Ints Dālderis

Ints Dālderis

deputāts