Galvenie uzdevumi

  • koordinē un kontrolē pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras organizāciju darbu;
  • sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību kultūras mantojuma saglabāšanas un kultūras jaunrades jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām organizācijām;
  • koordinē pašvaldības teritorijā esošo kultūras jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību;
  • organizē un vada vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus;
  • plāno, koordinē un īsteno pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem kultūras jomā;
  • popularizē kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras pieejamību kā pilnvērtīga un mūsdienīga dzīvesveida sastāvdaļu.

Dokumenti

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas nolikums (2022. gada 5. maija nolikums Nr. 36)

Kontakti  

Kultūras nodaļa

kulturas_nodala [at] jurmala.lv