Normatīvie akti

Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku (2015. gada 7. maija saistošie noteikumi Nr. 20)

Karogs

Jūrmalas karogs

Ģerbonis

Jūrmalas ģērbonis

Logo

Jūrmalas logo
Logotipa izvietošanas nosacījumi
Jūrmalas logo: PANTONE 185 
Jūrmalas logo: PANTONE 185 
Jūrmalas logo: PANTONE 425
Jūrmalas logo: PANTONE 425
Jūrmalas logo: PANTONE 873 
Jūrmalas logo: PANTONE 873 
Jūrmalas logo: PANTONE black
Jūrmalas logo: PANTONE black