Darbība

 • nodrošina pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedalās reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
 • sekmē ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību pašvaldībā;
 • sekmē ilgtspējīgu tūrisma un uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājumu risināšanu pašvaldībā;
 • koordinē finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un nacionālajiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • nodrošina ārējā finansējuma piesaistīšanu pašvaldības projektu īstenošanai, pārrauga un vada Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projektu ieviešanu domē, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrībās un iestādēs;
 • nodrošina vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā;
 • koordinē, pārrauga un kontrolē pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;
 • organizē un sagatavo priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādi un būvniecību gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;
 • organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības īpašuma objektu projektēšanas, būvniecības, atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas darbus gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;
 • nodrošina ceļu un ielu remonta un būvniecības procesa organizēšanu pašvaldībā;
 • nodrošina pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu satiksmes organizēšanu atbilstoši pašvaldības kompetencei.

Dokumenti

Attīstības pārvaldes nolikums (2018. gada 23. augusta nolikums Nr. 31)

Kontakti

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Attīstības pārvalde

gundega.ose [at] jurmala.lv