Darbība

 • nodrošina pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedaās reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
 • sekmē ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību pašvaldībā;
 • koordinē finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un nacionālajiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • sekmē vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā;
 • koordinē un pārrauga sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā;
 • organizē pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu un nodrošina pasažieru komercpārvadājumu licencēšanu;
 • organizē un sagatavo priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādi un būvniecību gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;
 • nodrošina ceļu un ielu remonta un būvniecības procesa organizēšanu pašvaldībā.

Dokumenti

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums (2021. gada 16. decembra nolikums Nr. 32)

Kontakti

Nodaļas:

 • Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa,
 • Stratēģiskās plānošanas nodaļa,
 • Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa.

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Attīstības pārvalde

gundega.ose [at] jurmala.lv