Darbība

 • nodrošina pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedaās reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
 • sekmē ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību pašvaldībā;
 • koordinē finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un nacionālajiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • sekmē vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā;
 • koordinē un pārrauga sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā;
 • organizē pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu un nodrošina pasažieru komercpārvadājumu licencēšanu;
 • organizē un sagatavo priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādi un būvniecību gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;
 • nodrošina ceļu un ielu remonta un būvniecības procesa organizēšanu pašvaldībā
 • izstrādā un izsniedz tehniskos noteikumus un sagatavo atzinumus par objektu gatavību ekspluatācijai būvniecības objektiem, kuru realizācijas ietvaros tiek skarta pašvaldības īpašumā esošā, satiksmei paredzētā infrastruktūra, kā arī meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas objektiem un citu būvju un komunikāciju būvniecībai, kas var ietekmēt meliorācijas sistēmu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu darbību.

Dokumenti

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums (2023. gada 25. maijā nolikums Nr. 19)

Kontakti

Nodaļas:

 • Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa,
 • Stratēģiskās plānošanas nodaļa,
 • Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa,
 • Inženierbūvju nodaļa.

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Attīstības pārvalde

gundega.ose [at] jurmala.lv