Jauniešu mājas atklāšana

Jaunatnes iniciatīvu centrs

jurmalasjauniesi [at] jurmala.lv

Jaunatnes iniciatīvu centrs ir atvērts ikvienam Jūrmalas jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Apmeklējot JIC, jaunietim ir iespēja:

  • nākt un veidot savas iniciatīvas;
  • izstrādāt un īstenot vietējus vai starptautiskus projektus;
  • iesaistīties brīvprātīgajā darbā;
  • uzzināt par nodarbinātības iespējām brīvajā laikā;
  • apmeklēt vai organizēt dažādus pasākumus par jauniešiem aktuālām tēmām;
  • piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā, piedaloties lēmumu pieņemšanā pašvaldības, reģiona un valsts līmenī.
Kauguru parka atklāšana