Jūrmalas Mākslas skolas ēka

Darbība

  • Nodrošina iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas mākslā pamatizglītības pakāpē, sagatavot audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei.
  • Veicina profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sisitēmas izveidi.
  • Piedāvā dažādas interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem.
  • JMS vada tēlotājas un lietišķās mākslas metodisko un organiozatorisko darbu pilsētā.
  • Realizē dažādus mākslas projektus, aktīvi piedalās dažāda mēroga konkursos skatēs, sacensībās.

JMS bērniem un jauniešiem piedāvā:

  • profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla" pamatizglītības pakāpē,
  • interešu izglītības programmas,
  • estētiskās audzināšanas skoliņu „Mans mazais" pirmsskolas vecuma bērniem.
Mākslas skolas audzēkņi plenērā

Kontakti

Tīmekļa vietne: www.jurmala.makslasskola.lv