Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai. Uz līdzfinansējumu 50% apmērā var pretendēt tādu kultūras pieminekļu fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai, kas pieejami sabiedrības apskatei.

Kopumā ir četras kultūras pieminekļu ēku grupas, kuru īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai.

  • Kultūras pieminekļu atjaunošanai, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, var pretendēt līdzfinansējumam vienam projektam apmērā līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro. Ja tā pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro.
  • Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai var pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu vienam projektam apmērā līdz 100%, ja tā kopējās izmaksas nepārsniedz 15 000 eiro. Ja īstenojamā projekta izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15 000 eiro apmērā.
  • Sabiedrības apskatei pieejamu kultūras pieminekļu vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošu kultūrvēsturiski vērtīgu (saglabājamu) ēku, kas atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.
  • Sabiedrības apskatei pieejamu kultūras pieminekļu (ēku, kuru galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu) fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai apmērā līdz 50% no projekta kopējām izmaksām. Maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro. Ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.

Līdzfinansējumam var pieteikties līdz 2023. gada 24. martam (ieskaitot). Pieteikums jāiesniedz Pils ielā 1, Jūrmalā. Ja ir jautājumi par iesniedzamo dokumentāciju, zvanīt pa tālruni +371 62001010 vai rakstīt uz e-pasta adresi kulturtelpa@jurmala.lv.

Pieteiktos projektus izvērtēs komisija, lēmums tiks pieņemts mēneša laikā. Noslēdzot līgumu, atsevišķos gadījumos iespējams avansa maksājums. Konkursā iesniegtie projekti ir jārealizē līdz 2023. gada decembrim.