Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 2022. gadā  izsludina papildu konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai. Līdzfinansējumam var pieteikties līdz 2022. gada 15. jūnijam, to organizē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs”.

Šogad paplašināts to kultūra pieminekļu loks, kuri var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai. Uz līdzfinansējumu 50% apmērā var pretendēt jebkuru kultūras pieminekļu fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai, kas pieejami sabiedrības apskatei.  

Kopumā ir četras kultūras pieminekļu ēku grupas, kuru īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai.

Kārtība, kādā var tikt piešķirts līdzfinansējums:

 • tādu kultūras pieminekļu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi –
  • līdzfinansējums vienam projektam ir līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro,
  • ja tā pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro;
 • valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai –
  • līdzfinansējums vienam projektam ir līdz 100%, ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 15 000 eiro,
  • ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15 000 eiro apmērā;
 • tādu kultūras pieminekļu vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošu kultūrvēsturiski vērtīgu – saglabājamu ēku,  kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai –
  • maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām;
 • tādu kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai –
  • maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.

*ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei - ēkas, kuru galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2022. gada 15. jūnijam (ieskaitot). Pieteikums jāiesniedz Pils iela 1, Jūrmalā.