2021. gadā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 43 500 eiro apmērā veikti atjaunošanas darbi četriem kultūras pieminekļiem.

Veikta:

  • vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Jomas ielā 50 fasāžu atjaunošana,
  • atjaunotas fasādes Majoru Romas katoļu draudzes baznīcai,
  • veikta otrā stāva logu renovācija Dubultu luterāņu baznīcā,
  • veikta Ķemeru luterāņu baznīcas zvanu un to nesošo konstrukciju atjaunošana, tajā skaitā torņa zvana elektroniskās zvanu sistēmas un trīs jaunu fasādes pulksteņu apgaismojumu iegāde un uzstādīšana
2021. gadā ar līdzfinansējumu atjaunotie kultūras pieminekļi
Pulkstenis