Pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma 2016.gadā tika apsekota Jūrmalas vēsturiskā koka arhitektūra un izvēlēti raksturīgākie ēku piemēri, kuros  redzama fasāžu apdares elementu daudzveidība.

Koka ēka

Jūrmalas tradicionālajā koka arhitektūrā tautas celtniecības tradīciju ietekmē veidojās noteikti ēku apjoma tipi ar tiem atbilstošu dekoratīvo noformējumu. Koka arhitektūras fasāžu apdares detaļās atspoguļota dažādu stilu arhitektūra. Līdzās tradicionālajiem amatnieku izstrādājumiem sastopami arī neoklasicisma, nacionālā romantisma, neogotikas, jūgendstila un funkcionālisma stilu būvdetaļu un apdares elementu pielietojums koka konstrukcijās.

Kokgriezuma dekoratīvie elementi fasāžu apdarē, atkarībā no novietojuma un veida iedalāmi vairākās grupās. Visbiežāk sastopamie apdares elementi ir:

Aplikatīvie fasāžu dekori
Balkonu dekoratīvā apdare
Dekoratīvās dzegas

 

Dekoratīvo logu slēģi

 

Dekoratīvie stūru apšuvumi
Dēļu galu apdares
Jumta savilces
Konsoles un kronšteini
Logu dekoratīvās apdares aplodas
Savilces, ģēvelpuķes
Siluetgriezuma dēlīši
Žogi

Pasūtījuma darba ietvaros tika veikti visi nepieciešamie darbi vēsturisko koka būvdetaļu un dekoratīvo fasāžu elementu uzmērījumiem dabā un materiālu apkopojums, izveidojot digitālo katalogu. Katalogs sakārtots, grupējot apdares elementu kategorijas.