Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

  • Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem  sniedz pakalpojumu personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju un personām ar invaliditāti.
  • Dienas centrs nodrošina personām dienas laikā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību, sociālo prasmju attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
  • Lai saņemtu pakalpojumu, personām jāvēršas Dienas centrā, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
  • Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  1. pase;
  2. iesniegums brīvā formā

Uzziņas par pakalpojumu