Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”

Ventspils šoseja 20A; Ventspils šoseja 20A k-1

Apraksts

 • nodrošina mājas bērniem, vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
 • Bērni dzīvo drošā, stabilā, bērna vajadzībās balstītā ģimeniskā vidē.
 • Profesionāli darbinieki atbildīgi un godprātīgi rūpējas un aizsargā bērnus un jauniešus, sniedzot viņiem atbalstu attiecībās ar bioloģisko ģimeni, tuviniekiem un draugiem, atbalstot spējas būt patstāvīgiem un audzinot patstāvīgus, neatkarīgus un sabiedrībā integrētus cilvēkus.
 • Bērnu un jauniešu mājās kopā tiek izmitināti ne vairāk kā 16 bērni.
 • Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu bērnu aprūpes institūcijā nodrošina, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu.
 • Lēmumu par bērnu aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam pēc vecāku lūguma pieņem Labklājības pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem.
 • Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 • Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Labklājības pārvalde pieprasa samaksu par bērnam sniegto ārpus ģimenes aprūpi no abiem vecākiem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības.
 1. vecāku iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (brīvā formā);
 2. normatīvos aktos noteiktā kārtībā iesniegta iztikas līdzekļu deklarācija;
 3. ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli;
 4. ģimenes ārsta izziņa par bērna vecāku veselības stāvokli, ja pakalpojums nepieciešams bērnam bērna vecāku ārstēšanās dēļ;
 5. citu institūciju sniegta informācija pēc nepieciešamības.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Anita Jonāne

anita.jonane [at] jurmala.lv

Elīna Siliņa

elina.silina [at] jurmala.lv