Nākamās kārtējās domes sēdes tiešraide sāksies 30. martā plkst. 10.00.

Jūrmalas domes deputāti lēmumus pieņem sēdēs, kas ir atklātas.

Tajās var būt klāt ikviens pašvaldības iedzīvotājs, žurnālisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu amatpersonas.

Jūrmalas domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību.

Domes sēdes notiek valsts valodā.