28. novembrī plkst. 15.00 tiek sasaukta Jūrmalas domes ārkārtas sēde, kura norisināsies videokonferences režīmā.

Sēdes tiešraidi varēs vērot Jūrmalas Youtube kanālā.

 

Nākamās kārtējās domes sēdes tiešraide sāksies 30. novembrī plkst. 10.00.

Domes sēdes tiešraidi varēs vērot Jūrmalas Youtube kanālā.

Jūrmalas domes deputāti lēmumus pieņem sēdēs, kas ir atklātas.

Tajās var būt klāt ikviens pašvaldības iedzīvotājs, žurnālisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu amatpersonas.

Jūrmalas domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību.

Domes sēdes notiek valsts valodā.