Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jūrmaldancis"

Latvisko tradīciju kopšana caur tautas deju, kurā ir tik daudz dzīvesprieka, labu partnerattiecību un soļu viegluma. Repertuāra izveide balstās uz latviešu tautas rotaļdejām, etnogrāfiskajām dejām un oriģinālhoreogrāfijām, ik gadu veidojot jaunu deju kolektīva koncertprogrammu.

Vadītāja: Dace Kalēja
Tālrunis: 29511455