Vokālais ansamblis "Varavīksne"

Piedalījies dažādos konkursos un koncertos, ar prieku apgūst jaunas dziesmas un labprāt attīsta savas dziedātprasmes visdažādākajā repertuārā. Vadītāja dziedātājiem māca popmūziku un džeza mūzikas pamatus, liek saklausīt dažādas harmonijas un ievīt tajā melodiju, lai improvizējot attīstītu viņu muzikālo dzirdi, kā arī tiek apgūti skatuves kustību pamati. Dalībnieku vecums ir 7 līdz 12 gadi.

Vadītāja:  Laura Raila-Lakstīgala
Tālrunis: 26163101