Vīru koris „Burinieks"

Pateicoties diriģenta J.Sējāna iniciatīvai izveidojies 2012. gadā, veiksmīgi startējis Jūrmalas korus skatē un kopā ar citiem mūsu kolektīviem piedalījies XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkos.

Diriģents: Jānis Sējāns
Tālrunis: 22005420