Jauktais koris "Jūrmala"

Koris pastāv jau vairāk nekā 25 gadus. Sākotnēji tajā dziedāja Jūrmalas mūzikas vidusskolas pedagogi, taču tagad tas ir pārtapis par jauniešu kori, kurā dzied ne tikai Jūrmalas mūzikas vidusskolas, bet arī citu Jūrmalas vispārizglītojošo skolu audzēkņi un absolventi.

Diriģente: Zane Saulīte
Tālrunis: 29352977
Koncertmeistare: Agnese Čimale