Pašvaldība Vide
logo

Šogad pirmo reizi piešķirs Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvu, kas atzīmēs iepriekšējā gadā viskvalitatīvāk atjaunotās, restaurētās un pārbūvētās kultūrvēsturiskās ēkas Jūrmalas valstspilsētā. Konkursu Jūrmalas pašvaldība dibinājusi, lai veicinātu Jūrmalas unikālās un augstvērtīgās arhitektūras saglabāšanu un izteiktu atzinību ēku īpašniekiem par ieguldījumu pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

No 2021. gadā ekspluatācijā nodotajām 32 uz vēsturisko apbūvi attiecināmām  ēkām, tika izvirzīti 15 kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, ko tālāk vērtēja žūrijas komisija, izvēloties piecus finālistus.

Cīņu par Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas godalgām turpinās:

  • dzīvojamā māja Bulduru prospektā, arhitekts Andris Bērziņš,
  • dzīvojamā māja Kaudzīšu ielā, arhitekts Jānis Viziņš,
  • dzīvojamā māja Kāpu ielā, arhitekts Gatis Gavars,
  • dzīvojamā māja Konkordijas ielā, arhitekte Dzintra Putniņa,
  • dzīvojamā māja Vidus prospektā, arhitekti Kārlis Alksnis, Gundega Martirova un Daina Krieviņa.
Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas 2022 finālisti

Profesionāla žūrija, kuras sastāvā ir arhitekti un kultūras mantojuma speciālisti, vadījās pēc vairākiem kritērijiem, tostarp izvērtējot kultūrvēsturiskās substances klātbūtni, konstruktīvo un dekoratīvo būvelementu kopumu sabalansētību un to, kā ēkas iekļaujas apkārtējā vidē.

“Ar šo balvu vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību Jūrmalas unikālajam arhitektūras mantojumam, izcelt to kā vērtību, lai vēsturiskās apbūves saglabāšana kļūtu ne vien par pienākumu, bet arī laikmetīgu tendenci, prestižu. Balvas finālisti pierāda, ka restaurēt un pārbūvēt var arī kvalitatīvi un mūsdienīgi, nezaudējot īpašo kultūrvēsturisko substanci, un iekļaujoties vides kontekstā. Mūsu mērķis ir, lai šī balva kļūst par kvalitātes standartu un arvien vairāk Jūrmalas ēku saimnieku vēlētos sasniegt šo augstāko latiņu,” atklāj Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs Gundars Ūķis.

Uzvarētāji tiks paziņoti Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā 2022. gada rudenī.

Žūrijas vērtējums

Dzīvojamā māja Kaudzīšu ielā, arhitekts Jānis Viziņš

Ēka Kaudzīšu ielā

Koka dzīvojamā māja ar Jūrmalas apbūvei raksturīgo drempeļstāvu un plaši stiklotajām verandām atbilst kultūrvēsturiski vērtīgas, saglabājamas būves statusam. Restaurācijas procesā atjaunota lielākā daļa oriģinālo  detaļu, kā arī saglabāta ēkas planku sienu konstrukcija, kas šodien kalpo kā akcents, stāstot par mājas seno būvvēsturi.

 

 

 

Dzīvojamā māja Bulduru prospektā, arhitekts Andris Bērziņš

Ēka Bulduru prospektā

20. gs 30.gados tolaik modernajā funkcionālisma stilā būvētā ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.  Likvidētas nekvalitatīvās vēlāko gadu pārbūves un ēkas apjoms atjaunots vēsturiskajā veidolā, precīzi saglabājot funkcionālisma stila arhitektūrai raksturīgo kompozīciju un proporcionalitāti.

 

 

 

Dzīvojamā māja Kāpu ielā, arhitekts Gatis Gavars

Ēka Kāpu ielā

20.gs pirmajā ceturksnī celtajai koka vasarnīcai ir izteiksmīgs, Jūrmalas apbūvei salīdzinoši neraksturīgs būvapjoms. Atjaunošanas un pārbūves procesā precīzi saglabāta apjoma un fasāžu uzbūve un kompozīcija, ko  izdevies veiksmīgi savienot ar laikmetīgās arhitektūras formām, harmoniski iekļaujoties pilsētbūvniecības kontekstā.

 

 

 

Dzīvojamā māja Vidus prospektā, arhitekti Kārlis Alksnis, Gundega Martirova un Daina Krieviņa

Ēka Vidus prospektā

Kokgriezumiem bagātīgi dekorētā ēka, kas celta 20. gs. sākums ir raksturīgs Jūrmalas vēsturiskās apbūves piemērs. Ēkas fasāžu apdares būvdetaļu klāsts – aplodas, logu slēģi, jumtgales savilces, profilētas starpstāvu dzegas, kronšteini, aplikatīvie elementi – saglabāts un atjaunots labā kvalitātē.

 

 

 

Dzīvojamā māja Konkordijas ielā, arhitekte Dzintra Putniņa

Ēka Konkordijas ielā

Dzīvojamā māja, kuras apjoms ar stūra torņa izbūvi liecina par jūgendstila ietekmi, ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka atjaunota tās vēsturiskajā veidolā –  saglabāta vaļējā veranda, fasāžu apdares dekoratīvās būvdetaļas, logu risinājums. Īpaši izceļams atjaunoto dekoratīvo detaļu, kokgriezumu smalkums, kā arī vaļējā veranda ar arkveida ailām un tornīša izpildījums.

 

 

Uzziņai

Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva ir Jūrmalas valstspilsētas augstākais apbalvojums kultūrvēsturisko ēku restaurācijā un atjaunošanā.  Ar to izsaka atzinību un novērtē ēku īpašnieku vai valdītāju ieguldījumu Jūrmalas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Balvas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību arhitektūras mantojumam kā nozīmīgam Jūrmalas pilsētas identitāti veidojošam faktoram. Balvu organizē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde Kultūrtelpas un vides dizaina centrs. Ar konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikumu var iepazīties sadaļā Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva.