Jūrmalas jahtklubs

Jūrmalas jahtu ostas kapacitāte ir 80 vietas. Jūrmalas ostā kuģotāju drošībai uzstādītas navigācijas zīmes un bojas, kā arī uzstādīta videonovērošana.

Investīcijas Jūrmalas jahtu ostas attīstībā tiek veiktas projektā “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”. Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī.