Komitejas sēdes audioieraksts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv tiek ievietots piecu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes.