Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības materiālais pabalsts personām ar izciliem valstiska mēroga sasniegumiem noteiktajā nozarē, kas devuši būtisku ieguldījumu attiecīgās nozares attīstībā un popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Jūrmalas tēlu un cēluši Jūrmalas prestižu, tā apmēru un saņēmēju mērķgrupas, tiek piešķirts, lai sniegt materiālu atbalstu dzīves kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot pabalsta saņēmēja pamatvajadzības.

Sastāvs

  • Dace Riņķe – Jūrmalas domes deputāte, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 
  • Indra Kalvāne – Administratīvās nodaļas vadītāja;
  • Laima Grobiņa – Labklājības pārvaldes vadītāja;
  • Irēna Kausiniece – Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja;
  • Egons Liepiņš – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;
  • Ramona Petrika – Sabiedriskās padomes priekšsēdētāja; 
  • Imants Vasmanis – Izglītības pārvaldes vadītājs; 
  • Agnese Miltiņa - Kultūras nodaļas vadītāja; 
  • Jānis Rāfelds – Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs. 

Dokumenti