Darbība

  • komisija izskata būvju īpašnieka vai valdītāja, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  iesniegumu vai Pilsētplānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus būvju vērtības līmeņa noteikšanai;
  • sniedz atzinumu būvju īpašniekam vai valdītājam par būvju vērtības līmeņa noteikšanu;
  • pēc būvju vērtības līmeņa noteikšanas sniedz priekšlikumu Pilsētplānošanas nodaļā par aktualizēto būvju vērtības līmeni.

Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvs

  • Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists – komisijas priekšsēdētājs;
  • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperts – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
  • Latvijas Arhitektu savienības eksperts – komisijas loceklis.

Dokumenti