Darbība

izvērtē pašvaldības nekustamo īpašumu cenu ietekmējošos faktorus: kadastrālo vērtību, grāmatvedības bilances vērtību un sertificētu īpašumu vērtētāju iesniegtos vērtējumus, apstiprina objekta nosacīto cenu un izskata citus ar nekustamā īpašuma vērtību un atsavināšanas procesu saistītos jautājumus.

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvs

  • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;
  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;
  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības vadītājs;
  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs.

Dokumenti