Darbība

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas pilsētvides veidošana, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.

Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūrtelpas un vides dizaina centra vecākais referents kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos – arhitekts;
  • Komisijas locekļi:
    • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas vadītājs;
    • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājs;
    • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākais vides speciālists.

Dokumenti