Darbība

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas pilsētvides veidošana, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.

Komisijas sastāvs 

  • Būvvaldes vadītāja (komisijas priekšsēdētāja) – Vita Zvejniece, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja
  • Aina Birina, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;
  • Anita Maija Naudiša, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste – Būvvaldes vadītājas vietnieks (komisijas priekšsēdētāja vietniece); 
  • Vitālijs Kurpelis, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs; 
  • Jānis Artemjevs, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs

Projektu izskatīšanas procesā piedalās Pilsētplānošanas nodaļas un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas speciālisti.

Dokumenti