Darbība

 • izskata problēmsituācijas, kas saistītas ar iespējamo bērnu tiesību nenodrošināšanu vai bērnu tiesības aizsardzības likuma neievērošanu;
 • nosaka tālākās rīcības virzienu problēmsituācijas risinājumam;
 • sniedz ieteikumus problēmusituācijas risināšanā iesaistītajām personām vai institūcijām u.c.

Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvs

 • E.Siliņa – domes Labklājības pārvaldes deleģēts sociālais darbinieks
 • A.Isakoviča – domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs;
 • U.Andersone – Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs;
 • M.Švīgere – domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referents, speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos atbilstoši amata aprakstam;
 • J.Lazda – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors darbā ar nepilngadīgajiem;
 • I.Ludāne – Izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītājs;
 • V. Kolosova – domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas psihologs;
 • I.Vīķis – Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Rīgas Centra komitejas Sociālā centra “Kauguri” projekta vadītājs;
 • I.Teihmane – Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Dienas centra romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem nodaļas vadītājs;
 • J.Brauere – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore;
 • I.Ručevska – domes Labklājības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļas sociālais darbinieks.

Dokumenti