Darbība

Komisija izveidota, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtētu un sniegtu atzinumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu, ja Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā persona atsavina nekustamo īpašumu un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

Sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes vadītājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;
  • Administrācijas Budžeta nodaļas vadītājs;
  • Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
  • Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults, atbilstoši nodaļas vadītāja norīkojumam.

Dokumenti