Darbība

Komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē un sniedz atzinumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu, ja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā persona atsavina nekustamo īpašumu un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

Sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors E.Stobovs;
 • Komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants.
 • Komisijas locekļi:
  • Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece;
  • Budžeta nodaļas vadītāja I.Brača;
  • Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja S.Brauere;
  • Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults.

Dokumenti