Darbība

Komisija izveidota, lai izvērtētu līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pieteiktajos projektos un lemtu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstāmajiem pasākumiem, kuru mērķis ir sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Sastāvs

  • komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors;
  • komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs;
  • Īpašumu pārvaldes vadītājs;
  • Budžeta nodaļas vadītājs;
  • Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs.

Dokumenti