Darbība

Komisijas lēmumi tiek pieņemti objektīvi izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus, citus komisijai saistošos likumdošanas aktus un Jūrmalas pilsētas attīstības intereses.

Dokumenti