Darbība

Komisija ir pastāvīga Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcija, kas veic normatīvajos aktos noteiktās darbības pašvaldības īpašumu iznomāšanai.

Komisijas kompetence:

  • izskata jautājumus par pašvaldības īpašuma (zemesgabalu, nekustamo īpašumu, pludmales nogabalu, ūdenstilpju) iznomāšanu;
  • izskata jautājumus par nomas tiesību izsoles organizēšanu un piemērojamo izsoles veidu;
  • organizē un rīko izsoles par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo īpašumu iznomāšanu.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sastāvs

  • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;
  • Īpašumu pārvaldes vadītājs;
  • Centralizētās grāmatvedības vadītājs;
  • Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākais speciālists, atbilstoši amata aprakstam;
  • Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
  • Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;
  • Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.

Dokumenti