Apbalvojumu dibināšanas mērķis ir novērtēt un izteikt atzinību fiziskām personām un personu grupām par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā, Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu.

Domes apbalvojumi ir:

  • Goda zīme;
  • Goda raksts;
  • Atzinības raksts;
  • Pateicības raksts.

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs;

Komisijas locekļi

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs;
Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;
Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs.

Dokumenti