Apbalvojumu dibināšanas mērķis ir novērtēt un izteikt atzinību fiziskām personām un personu grupām par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā, Jūrmalas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu.

Domes apbalvojumi ir:

  • Goda zīme;
  • Par mūža ieguldījumu;
  • Goda raksts;
  • Atzinības raksts;
  • Pateicības raksts.

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks –  Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs;

Komisijas locekļi

Kultūras nodaļas vadītājs;
Labklājības pārvaldes vadītājs;
Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs;
Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;
Izglītības pārvaldes vadītājs.

Dokumenti