Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums nosaka brīvprātīgo ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu saņemšanas, uzskaites, izlietošanas un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī ziedojuma (dāvinājuma) saņēmēja saistības pret ziedotāju (dāvinātāju).

Dokumenti

Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums (2016. gada 14. jūlija nolikums Nr. 30)