Darbība

Komisija izveidota, lai izvērtētu pārvadātāja atbilstību normatīvo aktu prasībām speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem un autobusiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un pieņemtu lēmumus par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, lai lūgtu pārvadātāju iesniegt trūkstošos dokumentus kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu.

Sastāvs

  • Komisijas priekšsēdētājs – Attīstības pārvaldes vadītājs
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs
  • Komisijas locekļi:
    • Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperts
    • Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks
    • Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs komisijas sastāvā iekļaut arī citus pašvaldības darbiniekus vai nozares ekspertus

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums (2018. gada 26. aprīļa nolikums Nr. 20)