Darbība

Komisija popularizē Jūrmalas pilsētas simboliku, veido vienotu koncepciju simbolikas pielietojumam un izsniedz atļaujas simbolikas lietošanai.

Simbolikas komisijas sastāvs

 • Simbolikas komisijas priekšsēdētājs – Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs;
 • Simbolikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītājs;
 • Simbolikas komisijas locekļi:
  • Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs;
  • Attīstības pārvaldes vadītājs;
  • Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītājs;
  • Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;
  • Pilsētplānošanas nodaļas galvenais mākslinieks;
  • Kultūras nodaļas vadītājs;
  • Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja palīgs saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

Dokumenti