Darbība

 • izskata Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas sagatavoto informāciju un priekšlikumus dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • pieņem lēmumus par personu reģistrēšanu, atteikumu reģistrēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzības reģistros dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī par personu izslēgšanu no pašvaldības palīdzības reģistriem dzīvokļa jautājumu risināšanā u.c.

Dzīvokļu komisijas sastāvs

 • komisijas priekšsēdētājs – Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks;
 • komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas bāriņtiesas loceklis, atbilstoši Jūrmalas bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam;
 • komisijas locekļi:
  • Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs;
  • Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītājs;
  • Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
  • Jūrmalas Labklājības pārvaldes juriskonsults.

Dokumenti