Darbība

 • izskata domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas sagatavoto informāciju un priekšlikumus dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • sniedz atzinumus domei lēmuma pieņemšanai par dzīvokļa jautājumiem.

Dzīvokļu komisijas sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks;

 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis (atbilstoši Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam);

 • Komisijas locekļi:

  • Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs;
  • Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītājs;
  • Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes juriskonsults;
  • Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs.

Dokumenti