Uzsāk slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu ciklu
Publicēts: piektdiena, 7.aprīlis, 2017
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Raimonda Dakša - Labklājības pārvalde

Jūrmalā uzsākts vērienīgs slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu cikls. Pasākumu kopums paredzēts dažādām mērķa grupām, bet jo īpaši trūcīgo un maznodrošināto, bezdarbnieku, cilvēku ar invaliditāti un iedzīvotāju, kas vecāki par 54 gadiem, un bērnu iesaistīšanai dažādās aktivitātēs slimību profilaksei un veselību veicināšanai.

image

Jūrmalas pilsētas pašvaldība īstenos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”, kura mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

 

Projekts norisināsies trīs gadus. Papildus esošajiem pakalpojumiem un aktivitātēm, ko piedāvā Jūrmalas pilsētas pašvaldība, iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties jaunās aktivitātēs veselīga uztura veicināšanai, fiziskās aktivitātes uzlabošanai, garīgās veselības veicināšanai, reproduktīvās un seksuālās veselības uzlabošanai un atkarību mazināšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem.

 

Tiks rīkotas nometnes gan bērniem, gan pieaugušajiem un dažādu veidu aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti. Šovasar turpināsies iedzīvotāju iecienītas aktivitātes – nūjošana, jogas, ciguna un ielu vingrošanas nodarbības. Līdz ar rudens iestāšanos īpaša uzmanība tiks pievērsta veselīga uztura paradumu veicināšanai, piedāvājot meistarklases veselīgas maltītes pagatavošanā un veselīgu uztura produktu lietošanā ikdienā gan bērniem, gan pieaugušajiem. Projekta finansējuma lielākā daļa paredzēta pasākumiem bērnu fiziskās aktivitātes veicināšanai, trīs gadu laikā aptverot visus 1.–12. klases skolēnus, kuri mācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

 

Visas aktivitātes tiks nodrošinātas bez maksas, tādēļ aicinām sekot līdzi turpmākajai informācijai par plānoto aktivitāšu norises laiku un vietām.

 

Kopējais finansējums projekta īstenošanai ir 586 435 eiro, kur ESF finansējums ir 488 455 eiro, Valsts budžeta dotācija 86 1978 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums – 8 782 eiro.

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE